ÎNVĂȚÂND CU ÎNVĂȚĂTORUL

2023-04-13 12:00:00

Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. 

' Proverbele 2.9 '

O viață plină de binecuvântări începe atunci când ascultăm cuvintele Domnului și păzim poruncile Sale. Astfel, ca și cum am avea o comoară, cu fiecare revelație, suntem mai binecuvântați. Cei care țin seama de îndrumările și învățăturile sfinte pot primi binecuvântările. Astfel, se deschid înțelepciunii și își lasă inimile să se umple de înțelegere.

Nu este complicat să găsești secretul de a se realiza în credință, pentru că sunt puține lucruri pe care trebuie să le faci: să strigi după înțelegere; ridică-ți vocea cu încredere și caută aceste virtuți așa cum cineva caută argint și comori ascunse. Atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoașterea Lui. Rețeta trebuie primită și practicată, iar succesul va fi dat celor care se încred în ceea ce vorbește Domnul.

Cel Atotputernic nu vinde și nici nu-Și schimbă înțelepciunea cu nimic. El o dă oricui o cere. Când Își deschide gura – Cuvântul Său – toată lumea învață cât de simplu este să se apropie de El și să primească harurile Sale, precum cunoașterea și înțelegerea. A trăi departe de Scripturi este o nebunie.

Cel care luptă pentru dreptate are reușită. Acestuia, Dumnezeu i-a rezervat adevărata înțelepciune, cea care ne face să scăpăm de orice ispită și ne duce la eliberare ca fii ai lui Dumnezeu. Cei care învață de la Domnul descoperă că El este scut celor care umblă cu inima curată. Astfel, acești oameni nu vor merge niciodată în întuneric și nu se vor îndepărta de Tatăl, fiind tot mai departe de cel rău.

Aceste informații ne ajută să păzim căile judecății. Astfel, nu ne vom poticni și nu vom lăsa dușmanul să-și împlinească scopul în noi. Pentru că Îl iubim pe Dumnezeu, căile noastre vor fi păzite. De ce să nu te dai Domnului și să înveți calea pe care El a deschis-o cu picioarele Sale? Acționând în acest fel, nu vom fi niciodată făcuți de rușine. Cel Preaînalt s-a gândit la toate, făcându-ne să aflăm harul Său.

Înțelegeți dreptatea – lucrarea pe care trebuie să o facem în Numele lui Isus – și îndepliniți-o, pentru că asta îi va ajuta pe cei care suferă. Cum apostolii și cei care i-au urmat au dus Cuvântul peste tot în lume, și noi îi vom conduce pe oameni către eliberarea completă. Judecata este ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi sau a hotărât-o în ceea ce ne privește. Bucurați-vă de viața de belșug care este în Hristos (Ioan 10:10b).

Nepărtinirea este un mod de a-i trata egal pe toți oamenii, iar acest lucru este posibil doar pentru practicanții credinței în Isus, deoarece trăiesc departe de acțiunea duhurilor rele. În sfârșit, trebuie să înțelegem căile bune, cele care ne vor face învingători asupra tuturor forțelor răului. În vremea lui, David a dovedit că acest lucru este posibil, deoarece în toate luptele pe care le-a dus, nu a fost niciodată învins sau rănit.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

 


Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


NU STA CU CEI NEASCULTĂTORI!

2023-04-12 12:00:00

A vorbit adunării şi a zis: „Depărtaţi-vă de corturile acestor oameni răi şi nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriţi odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor.” 

' Numeri 16.26 '

Neascultarea Cuvântului lui Dumnezeu a început în Rai, când prima femeie a ascultat de șarpe, și a continuat cu Adam, care, în loc să o mustre, a mâncat din același fruct. Acest păcat continuă până în zilele noastre, făcându-i pe mulți unși să nesocotească hotărârile lui Dumnezeu. Abia după mult timp, acești oameni ajung la concluzia că atitudinea le-a fost greșită. Însă, prea puțin sau nimic nu se va mai putea face.

Diavolul i-a făcut pe Core, Datan și Abiram să se ridice împotriva lui Moise, dar de fapt au făcut-o împotriva Domnului. Pentru asta, au plătit un preț mare. Mulți oameni primesc și azi sfatul dușmanului și se răzvrătesc împotriva planului sfânt pentru a opri lucrarea lui Dumnezeu. Asta este trist! Însă, mai este timp să se pocăiască și să scape de pedeapsa veșnică.

Acești trei conducători au primit sprijinul a 250 de căpetenii ale poporului. Astfel, rebeliunea cuprinsese întreaga tabără, Moise fiind uimit de atâta îndrăzneală. Ei L-au sfidat pe Cel Atotputernic! Dacă ar fi continuat, ar fi simțit mânia lui Dumnezeu, căci oricine se lasă înșelat de diavol orbește și, prin urmare, este capabil să conducă o revoltă împotriva unsului Domnului.

Dacă Moise nu s-ar fi rugat în numele adunării, israeliții care au aderat la planul celor trei rebeli ar fi fost uciși în acea zi. Pentru a arăta că erau pregătiți să preia conducerea poporului lui Dumnezeu, au făcut ca o mulțime de oameni să se adune în jurul corturilor capeteniilor, ca o declarație că aveau sprijinul lor. Cu toate acestea, cine ar putea acționa împotriva planurilor Celui Preaînalt dacă nici măcar Lucifer nu a reușit așa ceva?

Dumnezeu l-a ascultat pe Moise și a trimis un mesaj celor din jurul corturilor: să se depărteze de acea adunare, pentru că se va face o mare lucrare. Însă, ca întotdeauna, greșeala îi orbește pe oameni. Chiar știind că Dumnezeu a vorbit cu Moise față în față și că în vremuri viitoare va veni judecata Domnului, ei au crezut că în acel moment va fi diferit și au plătit cu propriile vieți.

Moise și Aaron, împreună cu bătrânii lui Israel, au spus poporului să se îndepărteze de acești oameni, ca să nu piară pentru păcatul lor. Populația a înțeles mesajul și a plecat, dar Datan și Abiram, într-o nebunie, s-au așezat cu femeile și copiii lângă corturile lor. În loc să se plece în fața judecății Domnului, ei L-au sfidat. În orice situație, strigă după îndurare!

Moise a anunțat că pedeapsa lor va fi diferită de tot ce s-a văzut vreodată, spunând că pământul îi va înghiți de vii și, de îndată ce a terminat de vorbit, ceva ca un cutremur le-a luat viața. Dacă ai fost neascultător, pocăiește-te imediat. Mâine poate fi prea târziu!

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


MÂNTUIEȘTE-ȚI SUFLETUL!

2023-04-11 12:00:00

De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.  

' Iacob 1:21 '

Sufletul majorității oamenilor – partea care se referă la emoții și sentimente – nu trăiește, ci stă în adormire și, în unele cazuri, stă prins în mâinile vrăjmașului. Drept urmare, vedem mulți oameni dezamăgiți de tot și de toată lumea, inclusiv de credința lor. Ei nu pot găsi bucurie sau împlinire în viață. Cu toate acestea, vestea bună este că Domnul a plătit prețul răscumpărării lor și acum se pot elibera de orice robie.


Taina este de a-ți pleca ochii și de a merge la Isus. A-ți pleca ochii înseamnă să nu mai crezi că știi totul și chiar mai mult decât Dumnezeu. Ori, El îi înalță, la vremea Lui, pe cei care se smeresc sub mâna Sa puternică - Cuvântul Său. Omul trebuie să fie conștient de faptul că, de la păcatul lui Adam, cununa slavei i-a fost luată de pe cap. Așa încât, începe să fii atent la Scripturi.


Atâta timp cât nu te oprești și nu mergi la Domnul, încredințându-ți viața Lui și oferindu-te ca slujitor, puține lucruri se vor schimba. Nu este suficient să mergi la adunări și să te rogi, folosind ceea ce oamenii religioși numesc credință, dar care nu este altceva decât trufie. Cei care nu sunt în Hristos și nu sunt născuți din nou nu au niciodată bucuria și puterea Împărăției lui Dumnezeu care să se reverse în ființa lor. Vezi dacă ești sau nu mântuit.


Semnul că l-ai găsit pe Mântuitorul este dat de încrederea de care îți este cuprins sufletul în fața oricărui necaz și, în vremuri bune, de bucuria de a cânta laude lui Dumnezeu. Aceasta este dovada încredințării tale în Domnul. Însă, dacă te superi când lucrurile nu merg sau treci prin vreo încercare, înseamnă că nu ești mântuit. Cel care a primit pe Isus are o purtare diferită de cea a celor rătăciți.


Cel Preaînalt a făcut un Legământ veșnic cu omenirea. În acest Legământ, totul este diferit de celelalte legăminte pe care El le făcuse cu omenirea, inclusiv așa-numita Lege a lui Moise. În Noul Legământ, nu trebuie să facem nici cel mai mic sacrificiu pentru a merita binecuvântările sfinte, ci doar să credem în Scripturi și să ni le însușim. Însă, cu sufletul trist, nu vei sluji niciodată lui Dumnezeu, căci îți va lipsi bucuria.


Odată mântuit, Dumnezeu îți va dărui cunoașterea de a face binele, astfel încât să nu mai fii înfrânt de dușman și niciun trimis al Iadului să nu rămână în picioare în fața ta. Astfel, toate necazurile tale vor lua asfârșit. Nu a fost din întâmplare că David a câștigat bătăliile. Având știința de a face bine în inima lui, el a învins pe toți cei care i s-au ridicat împotrivă.


Ce oare vei face tu? Vei fi un religios sau un împlinitor al Cuvântului? Dacă alegi a doua opțiune, vei birui întotdeauna. Însă, de tot repeți rugăciuni pe care nici nu le înțelegi, nu vei scăpa niciodată de știința de a face rău pe care o posedă diavolul. De acum înainte, fii binecuvântarea pe care Domnul a vrut să o fii.


 


În Hristos, cu dragoste,


 


R. R. Soares

Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu tine!


PEDEPSIȚI DIN PRICINA ALTORA

2023-04-10 12:00:00

Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba şi Moise a fost pedepsit din pricina lor. 

' Psalmi 106:32 '

Purtarea copiilor lui Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna conformă cu preceptele biblice, pentru că, din cauza lipsei de atenție, pot provoca probleme conducătorilor lor, cât și lor înșiși. Oaia trebuie să audă glasul păstorului ei. Dacă crede că acesta nu-și face bine treaba, îi revine ei să se roage pentru el. Conducătorul poate avea probleme.

Israeliții l-au provocat pe Moise până când, supărat, într-un moment de neatenție, acesta s-a mâniat și nu a slăvit pe Domnul înaintea stâncii cu care ar fi trebuit să vorbească, ca să iasă apă din ea. Așa că Cel Preaînalt a trebuit să-i interzică să intre în Canaan și chiar înainte ca israeliții să intre în Țara Făgăduinței, El a luat-o pentru Sine. Știm că oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata (Matei 10,42). Și cine dă vreunui conducător, o va pierde?

Dacă nu ești de acord cu anumite atitudini ale pastorului tău, roagă-te și cere Tatălui să-i arate ce are de făcut. Tratează-l cu respect și lasă orice inițiativă să fie luată de Dumnezeu. Chiar dacă acel pastor s-a abătut și a făcut ceva rău, fii iubitor față de cel pe care Domnul l-a făcut responsabil de lucrarea Lui. În același timp, ai grijă să nu fii piatra lui de poticnire.

Sub amenințarea filistenilor, israeliții au început să-l părăsească pe Saul. Așa că, pe cale să fie atacat de acei oameni care erau în număr mai mare și văzând că Samuel întârzia să ajungă, împăratul a îndrăznit să aducă jertfa. Prin urmare, a pierdut împărăția. Rămâi cu conducătorul tău așa cum poruncește Dumnezeu și, dacă se abate, fii tare în credința ta și împlinește numai poruncile lui Dumnezeu.

Israeliții s-au purtat nebunește din cauza lipsei de apă. În istoria Israelului au avut loc perioade asemănătoare, precum cea a regelui Iosia când a decis să-l înfrunte pe puternicul Neco, conducătorul marelui Imperiu Egiptean, cât și altele pe care Scripturile nu le consemnează din cauza deciziilor sale proaste; cu toate acestea, cel care i-a determinat să aibă aceste atitudini este, fără îndoială, responsabil pentru ele.

Spunând că Moise a avut parte de rău ca urmare a acțiunilor israeliților, Domnul ne învață să fim atenți pentru a nu fi răspunzători de pierderile pe care mulți le vor avea în viață sau în Ziua Judecății. Dumnezeu nu se lasă batjocorit (Galateni 6,7), iar cine a sădit sămânța rea ​​va plăti pentru asta. Scapă de lațurile diavolului; la urma urmei, fiind rob, trebuie să cinstești pe Cel Preaînalt și pe cel pe care El l-a pus la conducerea lucrării Sale.

Atitudinea noastră față de unsul Tatălui trebuie să fie una de respect și iubire deplină, pentru că o casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui (Marcu 3,25), și vai de cel prin care vine greșeala (Matei 18,7). Dacă nu poți face mare lucru la realizarea lucrării, doar faptul că nu faci nimic nefiind prilej de poticnire este de mare valoare. Nu da prilej diavolului (Efeseni 4.27)!

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares


Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


RĂSPLATA SMERENIEI

2023-04-09 12:00:00

Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta şi ţi-am făcut nume ca numele celor mari de pe pământ.  

' 1 Cronici 17:8 '

Împăratul David a avut dorința de a construi templul – o casă pentru Domnul – dar nu a obținut permisiunea sfântă să facă acest lucru. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a mângâiat făcând această frumoasă revelație, în care explică de ce nu a fost niciodată capturat sau rănit de dușmanii săi în luptă. Nu realiza niciodată lucrarea din motive personale; dacă Cel Preaînalt te-a chemat, El te va călăuzi. Până la urmă, vei vedea că este minunat ce ți s-a făcut.

Acest mesaj este de la Dumnezeu pentru cei care vor să-L urmeze, deoarece îi face să înțeleagă că nu trebuie să se teamă de asuprire. Oricând veți căuta sfatul, vi se va da. Mai mult, este de ajuns să strigați către Domnul dacă sunteți în pericol. Fără îndoială, putem face mult mai mult dacă Îl lăsăm să ne folosească. Așa că nu permiteți niciodată ca frica să vă stăpânească inima.

Nu contează unde vă trimite Cel Atotputernic sau ce se întâmplă acolo. Dacă sunteți ascultători, El va lupta alături de voi, deschizându-vă ușile și conducându-vă către succes. Indiferent de modul în care sunteți asupriți – personal, social, politic, financiar etc. – Dumnezeu va lupta cu voi. El știe de ce v-a sărat cu foc (Marcu 9, 49): ca să vă poată încredința fapte și mai mari.

Demonii care se ridică împotriva voastră vor fi aruncați la pământ de îndată ce vor îndrăzni să vă atace. Astfel, nu va trebui să vă plecați în fața niciunuia dintre ei, ci pregătiți-vă să primiți răsplata victoriei. Cum Dumnezeu a împlinit promisiunile făcute lui Iosua, lui David și atâtor alți slujitori, tot așa le va împlini pe cele care sunt făcute oricui este chemat să fie păstor al poporului Său. Atunci, de ce să vă fie frică?

Nu vă lăsați niciodată biruiți de duhul fricii trimis să vă învingă; doar să aveți haine curate și să fiți sub îndrumarea Domnului, fără a nesocoti poruncile biblice. Chiar dacă este necesar să înfruntați situații fără ieșire, așa cum s-a întâmplat cu Șadrac, Meșac și Abed-Nego în Babilon, El nu se va sfii să vă ajute (Daniel 3). Dumnezeu este înaintea voastră ca să vă păzească și să vă folosească.

Domnul nimicește pe dușman în plină luptă, înaintea voastră. Așa că nu stați ascunși acasă, rugându-vă, ci mergeți și înfruntați răul care vă amenință. Chiar dacă puterea adversarului este mai mare decât a voastră, nu va fi niciodată o problemă pentru Dumnezeu, care o va anihila, făcând-o să slăbească și să dispară din fața voastră. Ceea ce v-a pregătit Cel Preaînalt este măreț.

În cele din urmă, Dumnezeu promite că vă va face numele ca numele celor mari de pe pământ. Căci, ceea ce El a făcut pentru David, El va face pentru toți cei care, precum împăratul, Îi slujesc cu credincioșie. Șansa de a vă împlini în toate planurile este mai mare decât v-ați imaginat vreodată. Fiți războinici credincioși ai Domnului.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


ÎMPLINIREA JURĂMÂNTULUI

2023-04-08 12:00:00

De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viaţa lui să fie dat Domnului. Şi s-au închinat acolo înaintea Domnului. 

' 1 Samuel 1.28 '

Jurămintele vin de la Domnul. Deci, dacă ești de acord să te întovărășești cu El, nu te gândi niciodată să schimbi sau să nu împlinești ceea ce a fost hotărât. Dumnezeu nu-l va considera nevinovat pe omul care a făcut legământ cu El. Nu ești obligat să împlinești ceea ce Tatăl te-a inspirat să faci, dar, în același timp, nu este o hotărâre bună să nu vrei. Când El ne îndrumă, ceva minunat are loc.

Povestea jurământului Anei, care a dus la nașterea lui Samuel, este predicată și spusă peste tot, pentru că este frumoasă și de o mare forță creatoare. Cu toate acestea, fiecare ar trebui să observe cu atenție ceea ce simte de la Dumnezeu. După ce ai intrat în legământ cu El, nu poți spune niciodată că nu ești sigur de ceea ce faci, mai ales dacă Cel Preaînalt și-a îndeplinit partea. Nu lăsa pe Domnul să-ți ceară ceva.

Suntem preveniți de Cel Preaînalt să nu fim nesăbuiți și să-I propunem ceva; însă, dacă invitația vine de la El, nu există niciun motiv să o refuzăm. Fără îndoială, ceea ce ne cere Dumnezeu va avea ca rezultat binecuvântări pentru viețile noastre. Cel Preaînalt nu are nevoie de nimic de la noi, dar dacă ne oferă un lucru, este pentru a-l înmulți, așa cum a făcut în Sarepta din Sidon, când Ilie a cerut în Numele Său ca văduva să-i pregătească o turtă cu puțina făină ce-i rămăsese (1 Împăraților 17.13).

Rușinea Anei s-a încheiat odată cu nașterea lui Samuel, dar ar fi putut continua în veci dacă nu ar fi făcut ceea ce a promis. Mulți oameni, în momentele grele, au făcut jurăminte, care au primit răspuns; însă, cum dușmanul vine întotdeauna cu ispite, unii oameni nu numai că nu s-au ținut de cuvânt, ci și-au găsit scuze, susținând că au fost înșelați de cineva.

Când Domnul ne inspiră să facem ceva și suntem de acord, El ne include în lucrarea Sa veșnică. Astfel, în veci de veci, numele nostru va fi amintit ca despre cineva care a făcut voia sfântă și a fost răsplătit pentru aceasta. Nu există om care să fi dat ceva lui Dumnezeu și să nu fi primit mai mult în schimb. Ana s-a ținut de cuvânt și, când copilul avea cea mai mare nevoie de ea, l-a dus la templu și l-a dat preotului.

Poate că i-a fost dor de primul ei născut, dar nu s-a întors niciodată după el. Nu lua niciodată înapoi ceea ce ai dat lui Dumnezeu, ci laudă-L pentru că te-a făcut tovarășul Său. Fapta ei l-a făcut pe Eli să slăvească pe Cel Preaînalt și, în același timp, să aibă grijă de băiat ca fiu al lui Dumnezeu. A fi responsabili pentru ceea ce oferim Domnului sau pentru ceea ce primim de la El ca să fie în grija noastră este întotdeauna o faptă bună. Împlinește cu responsabilitate ceea ce ți-a spus El să faci.

Nu uitați de propunerea făcută Tatălui ceresc, căci dacă nu o veți cinsti, veți fi găsiți vinovați. Cu Dumnezeu nu vă puteți juca și de El nu vă puteți bate joc, căci ceea ce veți semăna, aceea veți și secera (Galateni 6:7). Aveți grijă să nu lăsați ca vreo patimă să vă stăpânească inima și astfel să vă facă să nesocotiți pe Domnul sau să-L mâniați. Fiți credincioși!

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares


Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


PURTAREA ROBILOR LUI DUMNEZEU

2023-04-07 12:00:00

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.  

' 1 Petru 3.9 '

Mulți oameni ne observă mai mult purtarea decât vorba. Dacă suntem atacați și înfruntăm atacul, unii s-ar putea să fie indignați de noi, pentru că faptul de a fi precum Isus li se pare că vrem să fim egali cu Învățătorul. De fapt, asta este ceea ce ar trebui să urmărim. Așa că veghează și roagă-te ca să nu faci niciodată pe nimeni să-și facă o impresie greșită despre tine, pentru că, fiind în Dumnezeu, trebuie să fii un slujitor al Noului Testament.

Cuvintele noastre au o putere extraordinară de a face fapte, fie bune, fie rele; prin urmare, nu întoarce niciodată rău pentru rău, ci străduiește-te să nu răspunzi cu aceeași monedă. Nu există nimic mai puternic decât iubirea. Dacă trăiești în Dumnezeu, vei trăi în dragoste și nu vei folosi nicio armă a celui rău. Folosește-ți cuvântul doar pentru a binecuvânta, a-i ridica pe oameni și a-i face să afle Cuvântul – Adevărul.

Cel care ne cauzează suferință, chiar și o mică supărare, a fost folosit de vrăjmaș și, dacă răspundem la fel, vom fi folosiți de acesta din urmă, care va continua să ne facă mult rău. La urma urmei, suntem slujitorii celui căruia îi slujim. Ne este cu totul interzis să facem loc diavolului (Efeseni 4,27). Putem să facem loc numai Duhului Sfânt, care ne mângâie în toate.

Dacă ești jignit, nu jigni; dacă ești furat, nu fura niciodată. Nu răspunde cu aceeași armă folosită pentru a te răni, ci cu dragostea lui Dumnezeu. Nu uita că, dacă renunți la ceva de dragul lui Isus sau al Împărăției Cerurilor, vei primi o răsplată care este cu mult mai mare decât daunele pe care cineva ți le-ar face. Este de folos să renunți la orice pentru Domnul, căci va veni ziua când vei fi răsplătit din plin.

Dacă Dumnezeu ne-a cerut să fim o binecuvântare (Geneza 12:2), atunci trebuie să fim. În orice moment trebuie să binecuvântăm oamenii, pentru că dacă ne vorbesc de rău sau ne aduc vreo supărare, poate că au fost aleși de Dumnezeu pentru a fi aduși înaintea Lui prin noi. Dacă ratăm această ocazie, vom irosi răsplata dată de Domnul cel drept.

Scripturile spun că am fost chemați să facem bine, deși mulți ne fac rău. Prin urmare, orice altă purtare, diferită de cea prevăzută pentru noi, nu va fi bună, pentru că vom suferi o pierdere în slujirea lui Dumnezeu. Cel mai bun lucru este să spui Adevărul și astfel să propovăduiești neprihănirea sfântă. Cel care a fost botezat în Duhul Sfânt este autorizat să se poarte în acest fel.

Incredibil, dar adevărat: am fost chemați să fim mădulare ale Trupului lui Hristos și, prin aceasta, suntem însărcinați să facem binele ca parte a moștenirii noastre, pentru a obține binecuvântarea. Cei care nu evanghelizează, nu fac celorlalți cunoscut ce a făcut Isus pentru ei și, refuzând să-i binecuvânteze pe cei rătăciți, pierd mult acum, iar în viitor vor pierde și mai mult.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares


Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


VESTEA PE CARE O RĂSPÂNDEȘTI

2023-04-06 12:00:00

Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea şi prin toate împrejurimile.

' Luca 7:17 '

Apostolia pe care ne-o dă Dumnezeu trebuie să fie scopul vieții noastre; astfel, nimeni nu ne va vorbi de rău. Mai mult, la sfârșitul călătoriei noastre, nu vom regreta că nu am făcut ceea ce ni s-a poruncit, ci, ca și Pavel, vom putea spune că am mers până la capăt și ne-am păstrat credința, cu nădejdea că vom primi cununa neprihănirii. Aceasta este o realizare deplină în minunata credință a lui Isus.

Când omul tace cu privire la mărturia dată de Dumnezeu despre el, reputația sa nu este bună; prin urmare, nu va avea o bătrânețe fericită, ci conștient că a făcut ceea ce a poftit. Nu ai niciun motiv să lași vrăjmașul să te înșele și să te încriminezi în continuare. Lucrul bun în viață este să știi că ți-ai făcut datoria. Atunci, când lucrările tale vor trece prin foc, nu vor arde și nici nu vor suferi vreo pagubă.

Domnul ne-a ridicat pentru a rezolva problemele omenirii, așa că nu trebuie să refuzăm să mergem oriunde ne trimite El, și nici să evităm vreo problemă care apare. La urma urmei, ungerea lui Dumnezeu care este revărsată asupra noastră pentru a împlini planul Său are capacitatea de a rezolva orice necaz, dând o soluție completă tuturor suferințelor, chiar dacă este cea mai mare încercare din întreaga noastră viață.

Hristos era mereu în rugăciune și uneori, așa cum ne arată Biblia, El petrecea ore întregi în mare plâns și lacrimi. Apoi, când Se confrunta cu cele mai mari încercări, cu o simplă mustrare, El făcea ca puterea cea rea să dispară ​​și, în același timp, îi făcea pe oameni să cunoască ce este mai bun în Dumnezeu. Trebuie să nu uităm că trebuie să umblăm pe urmele lui Isus.

Prestigiul tău ar trebui să vină din faptele tale, și nu din vorbele cuiva despre tine. Dacă ai o reputație bună, vei fi scopul rugăciunilor tuturor, ceea ce te va ajuta foarte mult; însă, daca este rea, când își vor aduce aminte de tine, mulți te vor blestema. Nimeni să nu spună vreodată că ai înșelat sau ai refuzat să ajuți pe cineva. Oricât de dificilă îți este misiunea, fă-o în Numele lui Isus.

Nu voia inimii tale trebuie să-ți fie îndemnul de a face porunca Domnului, ci învățătura Lui. La fel, nu trebuie ca străduința ta să te facă să binecuvântezi pe cineva, ci credința pe care ai primit-o de la Dumnezeu. Dacă te porți așa cum a făcut Isus, oamenii vor spune despre tine ceea ce au spus despre Domnul. Un nume bun este una dintre cele mai mari comori pe care le poți lăsa urmașilor tăi.

Mai întâi, trebuie să te strădui să fii vorbit de bine în locul în care te-a pus Dumnezeu și apoi, cu grija cuvenită, mărește-ți apostolia. Însă, fă-o numai sub îndrumarea sfântă și apoi, când te aștepți mai puțin, Domnul va face astfel încât renumele tău să ajungă acolo unde nici nu te-ai fi gândit vreodată. Cei care slujesc cu credincioșie pe Tatăl lor ceresc câștigă multă încredere în credința adevărată și puternică în Isus.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares


Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


ADEVĂRATELE INTENȚII

2023-04-05 12:00:00

Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.

' Matei 23.28 '

Nu este ușor să iei omului grija pentru aparențe, ceea ce îl face de multe ori să se realizeze sub haina pompoasă a firii umane. Oricât de mult Duhul lui Dumnezeu îi arată în Cuvânt că această cale nu este cea dreaptă, el îndrăznește să spună că nu este ca ceilalți oameni, pentru că, în opinia sa, nu comite adulter, nu fură și nici nu înșeală pe cineva. Fariseismul ne face să ne simțim în siguranță, împiedicându-ne să vedem în noi greșelile pe care le vedem la alții.

Dacă cineva se uită la o femeie cu intenții indecente a și preacurvit cu ea (Matei 5,28). De asemenea, este păcat ca cineva să se îmbrace provocator sau să folosească senzualitatea în vorbire, mers și purtare pentru a se bucura de atenție, recunoaștere, promovare la locul de muncă sau chiar pentru a-și testa aproapele ca să vadă dacă este cu adevărat slujitorul lui Dumnezeu.

Isus a vorbit despre cei care își expun soția la adulter, deschinzând divorț, fără să fi existat infidelitate. Mustrarea sfântă trebuie luată în serios. Cu toate acestea, avem tendința să ascultăm de diavol, refuzând glasul Duhului sfânt, care ne amintește de ceea ce este scris. Promisiunea Domnului de a ne izbăvi de ispită este întotdeauna împlinită în fața oricărui atac al iadului (1 Corinteni 10.13).

Dorința de a se preface că sunt binefăcători i-a făcut pe Anania și pe soția sa să moară din cauza minciunii pe care au spus-o în fața bisericii din Ierusalim. Fără îndoială, sunt și alții care au primit o condamnare similară pentru că au fost ipocriți chiar și în fapte pentru care jură că au venit de la Dumnezeu. Trebuie să ne examinăm motivele, pentru că atunci când folosim argumente false și scopuri rele suntem întinați.

Porunca este să curățăm interiorul vaselor, pentru că chiar dacă mâncăm pâinea cerească, care este curată, cu inima murdară, ne murdărim cu otrava diavolului. Deci, în loc să ne săturam, hrănim demonul trimis să ne abată de la Cale.

Examinează-ți purtarea în toate, precum și ceea ce, în adâncul inimii tale, te face să te rogi pentru o anumită binecuvântare. Scoate tot ce vine de la cel rău. Altfel, te vei poticni de propriile dorințe și, în loc să-i binecuvântezi pe cei pierduți și pe ceilalți frați, îi poți duce în greșeală. Atunci îți vei da seama nu numai de greșelile tale, ci și de cele ale altora. Cuvântul Domnului este că nu vom intra în Împărăția Cerurilor decât dacă neprihănirea noastră o întrece cu mult pe cea a cărturarilor și fariseilor (Matei 5.20).

Pentru ca sfințenia să intre în viața ta nu este nevoie de efort, ci de hotărârea de a nu lăsa loc diavolului. Când inima te îmbie să faci ceva în contradicție cu învățătura biblică, nu o asculta deoarece este una dintre lucrările celui care are puterea de a se manifesta ca un înger al luminii (2 Corinteni 11.14). De la Domnul nu vine greșeală!

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares


Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


NU LĂSA CA LUI DUMNEZEU SĂ-I FIE RUȘINE DE TINE!

2023-04-04 12:00:00

Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. 

' Evrei 11.16 '

Versetul amintit vorbește despre cei care au murit în credință (v. 13)și nu s-au lăsat înșelați de ceea ce este aparent, ci au fost neclintiți în făgăduințele lui Dumnezeu și au trăit luându-le în stăpânire. Așa ar trebui să trăim, căci ceea ce spune Domnul este adevărat. Nu contează dacă, în acest moment, treci printr-o încercare. Amintiți-vă că Isus ne-a promis că se va întoarce pentru a ne ridica cu El în Slavă.

Cei care se încred în promisiunile sfinte trebuie să umble ca și cum acestea s-au împlinit în viața lor, fără a lua în seamă nimic ce ar putea interveni în relația lor cu Dumnezeu și refuzând orice jertfă de păcat. Asta Îi face plăcere Domnului. Fii cu grijă! Vrăjmașul umblă în jurul tău, răcnind ca un leu, căutând să te înghită (1 Petru 5,8). Rămâi de neclintit în făgăduințele Celui Preaînalt.

Acești eroi ai credinței s-au jertfit de dragul Evangheliei. Această dăruire a făcut posibil ca mesajul mântuirii să ajungă la noi. Trebuie să procedăm în același mod, pentru că Cuvântul trebuie să ajungă în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Sunt mulți oameni care au nevoie să audă mesajul crucii, și nu doctrinele religioase. Vezi cât de mult ai făcut pentru ca aceste suflete să fie mântuite.

Nu contează dacă trăiești înconjurat de oameni buni, dacă viața îți este un rai, dacă nu are nimic excepțional, sau dacă este plină de suferință și durere. Cei care slujesc Domnului nu trebuie să fie impresionați de condițiile în care Dumnezeu i-a chemat să-I slujească. Dimpotrivă, trebuie să te strădui să crezi în Isus, pentru că fără El, nimeni nu va scăpa de pierzania veșnică.

Să nu permiți niciodată ca Domnului să-I fie rușine de tine, căci, așa cum a spus Isus, cine nu Îl mărturisește înaintea oamenilor, va fi lepădat de Dumnezeu înaintea îngerilor (Luca 12,8,9). Cel care nu face ceea ce poruncește El nu poate fi prietenul Său (Ioan 15:14). Vezi ce fel de viață ai și roagă-te Tatălui, mărturisindu-ți greșelile și primind iertarea Lui. Atunci vei fi un om pe care El va fi bucuros să-l mărturisească ca fiind al Său.

Începe să visezi la ziua în care vei ajunge în Rai. Acolo va fi Împăratul împăraților, cu toată bucuria Sa, ca să te primească. Când vei vedea că lacrimile tale au fost șterse de El, vei descoperi că ai luat hotărârea cea dreaptă. Cei care iubesc lumea și lucrurile din ea nu vor fi niciodată pe placul lui Dumnezeu. Văzând că locul le va fi în lacul cu foc și cu pucioasă, cei răi se vor pocăi prea târziu.

Unii au fost atât de amăgiți de dușman încât nu mai vor să meargă în Rai. Ori, toți ne vom urma cursul vieții și, mai devreme sau mai târziu, vom pleca pentru totdeauna. Unde vei ajunge tu?

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


ÎNCEPUTUL UNEI TRAGEDII

2023-04-03 12:00:00

Israel locuia în Sitim şi poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab.  

' Numeri 25.1 '

Balac, împăratul moabiților, s-a purtat rău cu verii săi, israeliții. În loc să-i sprijine din cauza a tot ceea ce Avraam făcuse pentru ei, ajutându-l pe patriarhul lor, a angajat un profet vânzător pentru a blestema poporul lui Dumnezeu. Însă, însuși profetul i-a spus că împotriva lui Iacov nu funcționează descântecul. Acest lucru ne învață să fim atenți cu oamenii care nu văd decât banii în fața lor, și care, mai devreme sau mai târziu, ne vor face ceva rău.

Oamenii lacomi sunt periculoși, pentru că, pentru a obține profit, pot concepe planuri care să ne facă rău, așa cum s-a întâmplat la Baal-Peor, unde au murit 24 de mii de oameni. Cine cedează ispitei lasă un demon să intre în inima sa. Atunci, faptele tale vor fi rele. Cum poate cineva să-și riște viața și ungerea pentru a face rău unuia dintre aleșii Domnului?

După ce a plecat fără a blestema pe Israel, Balaam l-a învățat pe Balac un secret teribil care avea să-i lase pe oameni fără ocrotirea sfântă. Asftel, femeile moabite, care aveau puțină convingere morală, i-au invitat pe israeliți să se închine zeilor lor. Această întâlnire nu a fost decât o orgie prin nelegiuirilor practicate acolo. Aceasta a făcut ca Cel Preaînalt să se mânie pe ai Săi.

Atunci, Moise, prin poruncă sfântă, a cerut tuturor judecătorilor lui Israel să-i spânzure pe cei vinovați din cauza acelei rușini care pătase neamul sfânt (Numeri 25,4). Astfel, durerea era mult mai mare decât plăcerea necurată pe care o simțeau. Mare grijă, căci Dumnezeu nu s-a modernizat așa cum spun unii. Pentru El, păcatul rămâne păcat, iar plata lui este moartea, despărțirea veșnică de Dumnezeu (Romani 6:23).

Fii atent să nu-ți faci de lucru cu femeile moabite, căci, în arta satanică a greșelii, acestea îi duc pe cei imprudenți la nebunie. Apoi, când pasiunea trece, vine pedeapsa, care va fi mare. Este scris în Biblie că nimeni nu-și bate joc de Dumnezeu (Galateni 6,7), dar, din păcate, sunt oameni slabi în credință și fără teamă care se dăruiesc vrăjmașului nesocotind sfințenia Domnului. Ori, Cel Atotputernic este Judecătorul drept și, mai devreme sau mai târziu, va avea loc judecata.

Cerurile trebuie cucerite, astfel încât trebuie să perseverăm până la capăt, pentru a nu fi descalificați. Când ne așteptăm mai puțin, vom fi chemați în Casa veșnică. Dacă nu purtăm haine curate de mireasă, ni se va refuza intrarea în acest loc. Păzește Cuvântul și nu-ți fă de lucru cu cei fără judecată și care disprețuiesc Adevărul.

Balaam, la un moment dat, s-a lăsat ispitit de înșelăciunea bogățiilor, căzând în blestem. Să nu faci nimic care să te împiedice să mergi cu poporul sfânt la întoarcerea lui Isus. Cei care nu se află printre cei răscumpărați vor merge în pierzanie și nu vor avea un alt prilej. Îndurare!

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciunea de Azi

Domnul Isus să vă binecuvânteze!


CEEA CE DOMNUL SPUNE DESPRE TINE

2023-04-02 12:00:00

Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.  

' Geneza 18.18 '

Înțelepciunea lui Avraam de a asculta de Dumnezeu va face din el un mare om în mâinile Domnului și astfel toate națiunile vor fi binecuvântate în el. În același mod, poți și tu să fii sau nu un om mare în ochii Tatălui, în funcție de încrederea ta în El. Este clar că aceasta înseamnă mai mult decât să te rogi pentru a fi binecuvântat, căci este ascultarea a ceea ce Dumnezeu vorbește despre tine în Cuvântul veșnic.

Cel Preaînalt nu trasează soarta nimănui, spunând că acesta va fi mare, iar celălalt mic, ci El va spune ce se va întâmpla cu un om prin atenția pe care acesta o acordă Cuvântului Său. Lucrul trist este când Dumnezeu vede că cineva nu va fi nimic special, pentru că nu este interesat să-și afle drepturile în Hristos și să fie un împlinitor al voinței sfinte pe Pământ. Oricine nu își asumă chemarea va fi, inevitabil, decăzut în credință.

Dumnezeu a căutat oameni care să fie după inima Lui, care să I se închine în duh și în adevăr și care să facă ceea ce spune El. Astfel, împlinind voia Lui, El îi va duce către succes, căci măsura biblică este descrisă așa: Pentru că celui ce are, i se va da şi va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!(Matei 25:29.

Saul, de exemplu, avea totul pentru a fi un mare conducător. Cel Preaînalt a arătat unde se ascunsese ca să nu fie făcut împărat; cu toate acestea, de îndată ce și-a asumat domnia, s-a schimbat complet. În scurt timp, cel care se arătase smerit nu a mai respectat poziția celui care a fost folosit pentru a-l unge împărat. Oferind jertfa pe care nu trebuia să o facă, a primit vestea că nu a fost ales (1 Samuel 15.11). Nu trece niciodată dincolo de ceea ce ți-a dat Domnul.

Misiunea lui Elisei a fost să stea cu Ilie pentru a turna apă pe mâinile profetului, dar văzându-l pe acesta atât de mult, a învățat să facă lucrarea. Mai târziu, când Ilie a fost dus în Cer, a preluat conducerea apostoliei. Însă, nu același lucru s-a întâmplat și cu Ghehazi, ajutorul lui Elisei, pentru că nu a luat în seamă lecțiile pe care le primise și a devenit lepros. Ce diferență! Ai grijă ca să nu ți se întâmple și ție așa.

Ceea ce înveți sau nu de la oamenii care sunt folosiți de Domnul te va face un slujitor valoros al Celui Preaînalt sau te va elimina. Prin urmare, veghează și roagă-te ca să nu cazi în ispită și să ratezi marea ta ocazie de a te împlini ca un copil al lui Dumnezeu. Nu lăsa niciodată dușmanul să te ducă în ispită; dacă se întâmplă asta, vei pierde viața veșnică în Domnul dacă nu te pocăiești. Așa că nu lăsa loc diavolului.

Ce spune Dumnezeu despre tine? El vorbește despre ceea ce vede în viața ta. Dacă lucrarea ta este sfântă, El vede un lucru bun și vei fi bine. Însă, dacă lași lăcomia, înșelăciunea sau alți demoni să lucreze în inima ta, vei fi o dezamăgire tristă. Veghează și roagă-te ca să nu cazi în ispită. Nu mânia pe Domnul, ci fii un războinic de mare vitejie.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares


Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


LUCRARE IMPORTANTĂ

2023-04-01 12:00:00

Și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi. 

' Efeseni 1.18 '

Este necesar să căutăm lumina pentru ochii inimii, pentru că fără ea, nu vom înțelege niciodată voia lui Dumnezeu. Primind o astfel de lumină, vom putea face ceea ce au făcut apostolii. Ei au învățat de la Hristos modul drept de a îndeplini lucrarea sfântă și, în toate luptele pe care le-au purtat, nu au fost niciodată învinși. Cât privește pe demonul pe care nu l-au putut alunga, Isus a venit și l-a scos.

Cel Atotputernic a avut o mare nădejde când te-a chemat să aparții poporului Său, făcându-te membru în Trupul lui Hristos și, prin urmare, mântuit. Domnul nu a pierdut și nu va pierde o astfel de lucrare; însă, dacă nu cauți să înțelegi voia Lui, poți trece prin viață fără a îndeplini ceea ce El ți-a dat ca misiune. Astfel, vei fi în continuare vinovat de pierzania familiei tale, a prietenilor și a altor semeni.

Sunt mulți care, deși sunt cu adevărat mântuiți, umblă fără lumină și, prin urmare, se poticnesc mereu. Acești oameni sunt supuși atacurilor infernale și nu se bucură de ceea ce Domnul dă celor care fac parte din Trupul Său. Astfel, nu se ridică niciodată pentru a primi ceea ce este mai bun în Dumnezeu. Ori, promisiunea sfântă este: De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării (Isaia 1:19).

A veni pe lume și a nu cunoaște lucrarea Celui Preaînalt este cel mai rău lucru care i se poate întâmpla unui om. În aceste condiții, potențialul său nu va fi niciodată descoperit și folosit la maxim. Nu sunt puțini creștini care trăiesc ca orbi spirituali. Sunt oameni buni și se străduiesc să-I placă lui Dumnezeu, dar nu se bucură de bunătatea sfântă. Ei suferă de parcă ar fi pierduți sau nelegiuiți.

Având ochii inimii luminați, cunoști bogăția slavei moștenirii Domnului, care aparține sfinților. Acestea nu sunt doar cuvinte frumoase, ci ceva care va face toată diferența și vă va diferenția de restul. Aceste vorbe ale lui Pavel au fost puse în Scripturi pentru ca noi să știm ce ne este dat fără plată în Hristos. Fă din asta unul dintre scopurile vieții tale, pentru că credința în Isus are multe de oferit.

Există mult mai multe pentru cel care se naște din nou decât ți-ai putea imagina vreodată. Dacă ochii inimii tale nu se deschid, vei pierde multe. Este dureros să vezi atât de mulți oameni suferind, poticnindu-se și rănindu-se pentru că nu cunosc puterea lui Dumnezeu dată tuturor celor care au fost duși în Împărăția Sa. Te poți bucura de această bogăție incomensurabilă.

De la copiii lui Dumnezeu se așteaptă mai mult decât cred ei că au sau fac, pentru că Domnul cu puteri nemărginite le-a dat tot ceea ce ține de viață și evlavie (2 Petru 1:3). Prin urmare, mulțumește-I pentru aceste îndrumări și înaintează cu fermitate pentru a cuceri țara ce ți-a fost dată. În Hristos, ești mai mult decât liber, ești un adevărat biruitor.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares


Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


RESPECTĂ URMĂTOARELE TREI ÎNVĂȚĂTURI:

2023-03-31 12:00:00

Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.  

' Proverbele 6.23 '

Știm că nicio îndrumare biblică nu trebuie disprețuită; la urma urmei, prin ea Domnul ne arată adevărata lumină. Acea făgăduință pe care o considerăm fără importanță poate fi cea care ne va călăuzi să dobândim o credință mai puternică și mai fermă, care ne va face să biruim într-o luptă decisivă. Fără lumina din ceruri, cum vom obține puterea de a lupta și de a birui forțele răului?

Sfatul este o candelă. Aceasta înseamnă că ori de câte ori primești sfaturile lui Dumnezeu, vei avea lumină pentru a vedea calea pe care ți-o dă El în toate; astfel, întunericul nu te va înșela. Înțelegerea și înțelepciunea pe care le dobândești de la Domnul te vor întări și te vor face să-ți însușești ceea ce îți aparține. Așa că ia ceea ce este al tău și vezi cât de mult și cum te-a echipat El ca să nu fii învins sau atins de dușman, ci să ieși învingător.

Faptul de a respecta poruncile sfinte te face să ai o putere pe care alți oameni nu o au; prin urmare, nu te vei împiedica niciodată de obstacole. Cine se închină înaintea lui Dumnezeu nu va fi niciodată stăpânit de amenințare diavolului. Însă, cei care nu se închină înaintea Celui Preaînalt se pleacă mereu înaintea atacurilor rele și suferă din cauza săgeților otrăvite ale diavolului.

Simpla respectare a ceea ce a poruncit Dumnezeu Îl face să-Și îndeplinească promisiunile, despre care, în multe cazuri, nici nu știi că există. Fără lumina sfântă, acționezi în tărâmul spiritual ca un orb. Cei care nu au această lumină trec prin viață fără să vadă ce le-a fost dat. Cu toate acestea, atunci când ochii inimii tale sunt luminați, te simți mai puternic decât necazurile și le poți depăși.

Învățătura sfântă te va face să trăiești în lumină, fără ca întunericul să te poată atinge. De îndată ce acesta apare pentru a-ți întuneca calea, Duhul Sfânt îți arată promisiunea unui fapt pe care Domnul l-a împlinit pentru tine. Atunci vine tăria Lui, iar puterea rea ​​nu îți poate rezista. A-ți lua locul în credința în Hristos este cel mai simplu mod de a birui.

Pentru a păzi învățătura Celui Preaînalt, ai nevoie de înțelegere, prudență și cunoaștere a poporului sfânt, din care acum faci parte. Știind ce-ți aparține, făcând parte din oamenii eliberați de sub imperiul groazei și strămutați în Împărăția lui Isus, devii puternic pentru a înfrunta orice rău. Fiind mântuit, nu mai există nicio putere a vrăjmașului care să te poată înfrunta.

Mulți urmează calea morții și, de aceea, se poticnesc mereu și sunt atacați de rele: boli, păcate și probleme de tot felul. Cu toate acestea, oricine va asculta mustrările Domnului va fi înțelept în orice moment și pregătit pentru încercările ce vor atinge omenirea în ultimele zile; astfel, nu te vei poticni.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares


Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!


SĂ UIȚI PE DOMNUL?

2023-03-30 12:00:00

Și să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care a întins cerurile şi a întemeiat pământul? De ce să tremuri necontenit, toată ziua, înaintea mâniei asupritorului, când umblă să te nimicească? Unde este mânia asupritorului?  

' Isaia 51.13 '

Cine este omul să uite pe Dumnezeu, acea Ființă desăvârșită care l-a creat după chipul și asemănarea Sa? Când nu mai aveam nicio nădejde, din cauza căderii lui Adam, Domnul L-a trimis pe Fiul Său să moară în locul omenilor. Astfel, El a putut răscumpăra mântuirea, pentru ca fiecare să-și poată schimba soarta veșnică. Acest fapt este mai mult decât suficient pentru ca să iubim pe Învățător.

Putem spune că suntem formați din celule bine organizate, alcătuind un sistem inteligent care funcționează perfect. Acest lucru este suficient pentru a înțelege că avem nevoie de Cel care ne-a creat și are toată puterea în Cer și pe Pământ pentru a-i conduce cu succes pe cei care se încred în El. A împlini ceea ce Isus a poruncit ni-L face prietenul nostru.

Dumnezeu a creat Pământul, planeta perfectă pentru viața omului. Această sferă minunată în care trăim are munți, râuri, mări, oceane, păduri... în sfârșit, are o greutate enormă, dar nu are nevoie de piloni care să o susțină. În același timp, se învârte în jurul său și în jurul Soarelui, dar asta nu o face să se încarce cu atâta energie încât să o facă să iasă din spațiu scăpând de sub control.

Chiar și înaintea frumuseții creației, încă sunt unii care spun că nu au nevoie de Cel care are această inteligență nemărginită. Creatorul este perfect în tot ceea ce a făcut. Cu toate acestea, cu mințile noastre limitate, nu putem înțelege acest lucru, pentru că Dumnezeu a creat lumea din nimic. Calea Lactee, galaxia în care trăim, cu miliarde de stele, este doar una dintre miliardele de galaxii din Univers. Ce lucru minunat!

Unul dintre lucrurile care Îl întristează cel mai mult pe Domnul este omul care se teme de ziua mâniei celui rău, căci în ochii Lui acest duh nu este nimic. Pentru că nu se tem de Dumnezeu și nu respectă Cuvântul Său, milioane de oameni trăiesc asupriți, stăpâniți de forțele răului care le aduc suferință și, apoi, îi vor duce în pierzania veșnică, când ar trebui să se împace cu Tatăl ceresc și să meargă în Ceruri.

Chiar dacă Satana îți trimite un mesaj spunând că se pregătește să facă o lucrare rea în tine, nu te teme de amenințările lui! Încrede-te în Dumnezeu și împlinește-I lucrarea. Domnul iubește pe toți oamenii și vrea să-i elibereze de moartea duhovnicească. El te va păzi de cel rău.

Cuvântul întreabă unde este furia asupritorului, căci Isus l-a despuiat de capacitatea sa de a-ți face rău. Mergi înaintea Celui Preaînalt în rugăciune și te împacă cu El. Crede că El este puterea și mântuirea ta. Așa că nu lua în seamă amenințarea diavolului, pentru că acesta a fost învins pe crucea de pe Calvar.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciunea de Azi

Domnul Isus fie cu voi!